Posudky o zdravotní způsobilosti

2017, 12.září · Karolína Piňosová · Vedení klubu

Informace pro kategorie U15 a U12 

Posudky o zdravotní způsobilosi dítěte odevzdávejte trenérovi na tréninku do 26. 9. 2017.