Platby, DDM, Lékařské posudky

2018, 20.září · Karolína Piňosová · Vedení klubu

1)Členské příspěvky

Přípravka + U10 + U11+ U12 :

Účet: 2400462342

Kód banky: 2010

Var. Symbol: uveďte RČ dítěte

Konstantní a specifický symbol: neuvádět

Do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení dítěte!

Částka: 720 Kč.

Období: pololetní – září – prosinec (180 Kč/ měsíc)

Splatnost: 30. 9. 2018                                        

 

 

PLATBY U13,14,15 + U19 + ŽENY :

Účet: 2400462342

Kód banky: 2010

Var. Symbol: uveďte RČ dítěte

Konstantní a specifický symbol: neuvádět

Do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení dítěte!

Částka: 1000 Kč.

Období: pololetní – září – prosinec  (250 Kč/ měsíc)

Splatnost: 30. 9. 2018

 

2)DDM 

Příspěvek do DDM - 400,- na celý školní rok. Platí ten kdo se neúčastnil soustředění v Hustopečích. Kdo byl na soustředění má zaplaceno. Splatnost 400,- do 30.9.2018

 

3)LÉKAŘSKÉ POSUDKY 

Termín odevzdání 9.10.2018 - odevzdávejte trenérům