Členské příspěvky

2019, 4.ledna · Karolína Piňosová · Přípravka+U10+U11+U12

PLATBY U12 :

Účet: 2400462342

Kód banky: 2010

Var. Symbol: uveďte RČ dítěte

Konstantní a specifický symbol: neuvádět

Do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení dítěte!

Částka: 1.080 Kč.

Období: pololetní – leden – červen (180 Kč/ měsíc)

Splatnost: 31. 1. 2019