Členské příspěvky

2019, 4.ledna · Karolína Piňosová · U17+U19+Ženy

PLATBY U15 + U19 :

Účet: 2400462342

Kód banky: 2010

Var. Symbol: uveďte RČ dítěte

Konstantní a specifický symbol: neuvádět

Do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení dítěte!

Částka: 1500 Kč.

Období: pololetní – leden – červen  (250 Kč/ měsíc)

Splatnost: 31. 1. 2019