Výroční valná hromada

2019, 18.dubna · Milan Ševčík · Vedení klubu

POZVÁNKA

na jednání výroční valné hromady Basketbalového klubu Blansko, z.s., která se koná ve čtvrtek 16. května 2019 v 17.00 hodin v prostorách sportovní haly Údolní.

Pro jednání výroční valné hromady navrhuje výkonný výbor Basketbalového klubu Blansko, z.s. tento program:

1.   Zahájení

2.   Volba předsedajícího, schválení programu.

3.   Volba návrhové, mandátové a volební komise

4.   Zpráva o činnosti BK Blansko za rok 2018 a výhled na rok 2019

5.   Zpráva o hospodaření – výsledovka 2018 a návrh rozpočtu 2019

6.   Zpráva kontrolní a revizní komise

7.   Volba členů výkonného výboru.

8.   Volba členů revizní komise.

9.   Diskuze

10. Schválení usnesení, závěr

 

Milan Ševčík, předseda

Basketbalový klub Blansko, z.s.