Výroční valná hromada

2019, 17.května · Milan Ševčík · Vedení klubu

Výroční valná hromada Basketbalového klubu Blansko, z.s. proběhla 16.5.2019 ve shodě s programem.  V průběhu účastníci VVH vyslovili absolutorium odstupujícímu výboru a zvolili výbor nový. V následných třech letech bude činnost klubu řídit pětičlenný tým ve složení: Mgr. Petra Popelková, Karolína Piňosová, Mgr. Lukáš Buřt, Pavel Zouhar a Milan Ševčík.

Na pozici předsedy byl zvolen Milan Ševčík a místopředsedkyní je Karolína Piňosová.

Revizní komise bude pokračovat pod vedením Ing. Luďka Bezděka ve složení Marika Šmerdová a Ing. Jan Nečas, stejně jako v uplynulém období.

Všechny předložené materiály pro VVH připravené byly jednomyslně odsouhlaseny a následně umístěny do IS MŠMT.