Informační schůzka

2019, 9.září · Karolína Piňosová · Přípravka+U10+U11+U12

Shrnutí informační schůzky :

PLATBY U10+ U11 + U12 :

Účet: 2400462342/2010

Var. Symbol: uveďte RČ dítěte

Do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení dítěte!

Částka: 720 Kč.

Období: pololetní – září – prosinec (180 Kč/ měsíc)

Splatnost: 30. 9. 2019                                        

Další info naleznete na www.bkblansko.cz

Lékařské posudky – do 30.9.2019

DDM – roční členský příspěvek – platba pouze v hotovosti do 30.9.2019  400,-