Lékařská prohlídka sportovce

2019, 17.září · Milan Ševčík · Vedení klubu

Vzhledem k dotazům rodičů jak často musí být prováděné lékařské prohlídky sportovce, vyjímáme z předpisů:

 

Vyhláška č. 391/2013Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu - lékařské prohlídky

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo vyhlášku č. 391/2013Sb. k provedení zákona č. 373/2011Sb. v platném znění. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 31.12.2013.

§5

(4) Pravidelná lékařská prohlídka se provádí jednou za 12 měsíců, pokud jiný právní předpis upravující zdravotní způsobilost nestanoví jinak.

 

Řády ČBF - Soutěžní řád basketbalu

Čl. 17 Lékařská kontrola

(1) Povinností klubů, jejichž družstva startují v soutěžích, je zabezpečit pravidelnou prohlídku hráčů, ne starší jednoho roku, a vést o ní záznam. Splnění této povinnosti bude potvrzeno klubem na soupisce a bude mít platnost pro všechny uvedené hráče v dané soutěži (vč. všech změn a přípisů).